Equip

L’A3 Center disposa d’un equip format per 30 professionals entre personal investigador, PDI Doctor, doctorands i becaris. Hi treballen experts en diferents branques cientificotecnològiques per a la realització de treballs externs, peritatges i assessorament tècnic a les empreses. 

 

PDI Doctor: Anna Bacardit, Grau Baquero, Jordi Bou, Felip Combalia, Rosa Cuadros, Joaquim Font, Lluís Ollé.

Personal investigador: Concepció Casas, Marta Chuecos, Mireia Cobos, Rubén Criado, Maria González, Teresa Mir, Níria Pascual, Maria Reyes, Anna Ruiz, Sílvia Sorolla,  Reno Spinosi, Mireia Conde.