Instal·lacions

L’A3 Leather Innovation Center forma part del Campus Universitari Igualada de la Universitat de Lleida (a Igualada, Barcelona), i està ubicat a les mateixes instal·lacions. 

Equipament

Aquestes són algunes de les característiques de l'equipament de l'A3 Center:

9.000m2 de superfície

Planta pilot d’adoberia totalment equipada amb la maquinària necessària per a la realització d'un procés sencer d'adobament. 

Zona de laboratoris que inclou un laboratori d’anàlisi integrat al sistema bàsic de Laboratoris d'Assaig i de Serveis Industrials de Catalunya, laboratoris instrumentals (cromatografia, absorció atòmica, microbiologia), laboratoris especialitzats (aigües, residus, medi ambient) i laboratoris d’Assajos Físics per a pells i altres materials.

5 box independents amb diferent maquinària i equips

Maquinària auxiliar per al processat en humit i l’acabat de pells.